α-/β-Amylase Substrates

For those customers trading in US$, dollar prices will only be displayed after login.
Product Name
Product Code
Stock
Price
Qty
Cart

α-Amylase SD Assay Kit (High Sensitivity Method)

160 / 320 assays (manual) /
640 assays (auto-analyser)

β-Amylase Assay (Betamyl-3)

100 / 200 assays per kit
K-BETA3